BB Gezondheid en Zorg

De Gezondheid en Zorggroep is ontstaan uit een initiatief van verschillende mensen die zien dat het huidige systeem voor gezondheid en zorg niet meer biedt wat het in oorsprong zou moeten bieden. Namelijk zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen bieden vanuit oprechte aandacht en verbinding. En waarin vooral aandacht is voor preventie van ziekte en gezond blijven. Waarbij uit gegaan wordt van het zelf herstellend vermogen van mensen en autonomie.

Verschillende mensen uit de groep hebben zich inmiddels aangesloten bij andere regiogroepen, zoals:

Op deze manier hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden en wordt er noodzakelijke informatie uitgewisseld. Het is inspirerend om te weten dat er in heel Nederland op grote schaal mooie initiatieven zijn tot samenwerking en het opnieuw vormgeven van zorg, bijvoorbeeld in de vorm van Holistische Herstelcentra, Integrale gezondheidscentra enz. Er zijn en worden verbindingen gelegd die nu, maar vooral ook op een later tijdstip, heel waardevol zijn.

Focus van de BB Zorggroep

De focus van de BB Zorggroep ligt in de eerste ontwikkelingsfase op het opbouwen van sterke netwerken. Dit gebeurt door verbindingen aan te gaan zowel binnen als buiten de groep en elkaar goed te leren kennen. Zo kunnen we kennis en informatie delen, elkaar inspireren, aanvullen en bouwen aan een mooie, gezonde en vrije samenleving.

In de volgende fase is het mogelijk om mensen met een hulpvraag gericht door te verwijzen en een compleet pakket aan diensten aan te bieden. Naast noodzakelijk directe zorg ook ondersteuning op andere gebieden. Je kan hierbij denken aan voeding, therapie, beweging, en andere vormen van zorg die bijdragen aan een goed herstel. Dus niet alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel.