BB groep Nieuw-Zorgsysteem

De BB groep Nieuw-Zorgsysteem is ontstaan uit de behoefte aan een zorgsysteem dat mensgericht en betaalbaar is. Een systeem waarin ons zelfhelend vermogen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor ons welzijn centraal staan. Wij zijn bij elkaar gekomen om de mogelijkheden in kaart te brengen en te onderzoeken wat passend en wenselijk is.

Huidig systeem
De premie die we betalen aan onze zorgverzekering is afgelopen jaren sterk gestegen terwijl de zorg die we ervoor ontvangen steeds meer afneemt.
De reguliere geneeskunde die uit deze premies vergoed wordt is voornamelijk gericht op het onderdrukken van symptomen. Er is geen aandacht voor het stimuleren van ons zelfhelend vermogen en het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen welzijn. Complementaire behandelingen worden via de aanvullende verzekeringen steeds minder vergoed.

We betalen elke maand de zorgpremie omdat dit wettelijk verplicht is, maar doen nooit of zelden een beroep op de zorg omdat de geboden zorg niet of onvoldoende aansluit. Velen van ons komen zelden of niet bij hun huisarts.

Kortom, redenen te over om dit zorgsysteem in te wisselen voor een nieuwe zorgsysteem dat voorziet in de behoefte aan afgestemde zorg. Een zorgsysteem dat ons bovendien en bovenal aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn.

Onderzoeksfase naar nieuw systeem
We komen momenteel nog niet helemaal onder de wettelijk opgelegde zorgverzekeringen uit. Maar we kunnen al wél stappen ondernemen richting een nieuw zorgsysteem.
Hoe kunnen deze stappen eruit zien:

Deze stappen zijn gebaseerd op de principes van Artabana, een organisatie die al actief is in o.a. Duitsland. Wij, de leden van de groep Nieuw-Zorgsysteem van BB, willen graag met geïnteresseerden onderzoeken of deze werkwijze en opzet bij ons passen.
Meer informatie over deze insteek vind je op Artabana.care.

De groep Nieuw-Zorgsysteem van BB organiseert over dit onderwerp een informatieavond. Gastspreker is Rob Pietersen die in Malden de nodige ervaring heeft opgedaan met deze manier van zorgdragen voor jezelf en elkaar volgens de principes van Artabana.

sd